Affärsutveckling

Affärs- och verksamhetsutveckling

 

Jag arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling åt företag och organisationer. Det kan handla om att processleda en workshop för att öka innovationen och hitta nya affärsmöjligheter men det kan också vara att bolla och utveckla en befintlig affärsplan. Erfarenheten har jag bland annat skaffat mig under mina 23 år som anställd i ett stort svenskt bolag men också i mitt eget företag.

Mitt största fokus har under de senaste året legat på att utveckla kreativa och kulturella näringar där jag vill bidra till att göra det enklare och roligare att göra affärer och att få verksamheter att växa.

Till min hjälp har jag flera olika metoder såsom Innovation Camp, Matchmaking, Business Model Canvas, LOTS mfl.

 

För företag i Halland: boka 5 timmar kostnadfri rådgivning via timbanken.

 

Se mina referenser

 

Copyright © All Rights Reserved